Standerhejsning

Medlemmer i gang med vedligehold

Standerhejsning og klargøringsdag

Klubsæsonen starter med standerhejsningen, som finder sted i løbet af april. Det sociale udvalg står for at arrangere den kulinariske og sociale del af arrangementet.

Materialeudvalget står for de praktiske aktiviteter på dagen.

Dagen er den første officielle klubdag, hvor vi alle mødes for at skyde sæsonen i gang. Det er en festlig dag, som indledes med, at formanden hejser vores stander på flagstangen, og vi alle skåler for den kommende sæson med et glas bobler.

Derefter er der praktisk arbejde arrangeret af materialeudvalget.

Den efterfølgende frokost er tilvejebragt af energiske frivillige gourmet medlemmer.