Klubture

Klubtur Møn rundt 2014

Klubture arrangeres af klubbens turudvalg og er delt op 4 kategorier, som er beskrevet i underliggende menuer.

Klubture er ture, der er arrangeret af klubben og padles udenfor vores lokale farvand mellem Helsingør og Vedbæk.

Turene har altid en turleder. Turlederen beslutter hvor og hvordan, der padles, og det forventes, at turlederens råd og anvisninger altid følges. Turlederen har sat sig ind i de lokale vejrforhold og vejleder bedst muligt efter dette.

Ture, der er arrangeres af turudvalget, har ofte forskellig turleder. Det er oftest den enkelte tovholder, der varetager turleder rollen.

Sikkerhed på klubture starter med dig selv! Er denne tur for mig, og har jeg den form og erfaring, der skal til? Er du i tvivl, så spørg turlederen.

Vi tager altid sikkerheden seriøst og træner f. eks. redningsøvelser før skærgårdsture. Turledelsen sørger for, at vi har førstehjælpsudstyr, sikkerhedsliner og reservepagaj med.

På dagsture med lange distancer kan det være svært at forudsige lokale vejrændringer, som kan opstå undervejs. Det helt flade vand kan i løbet af en lang dag rejse sig med seriøse bølger. Det er derfor, vi ønsker, at du er fortrolig med din kajak og roning i bølger, inden du melder dig på en weekendtur.

Klubturene fastlægges i løbet af vinteren og lægges i kalenderen  når den er koordineret med de øvrige aktiviteter, der foregår i klubben.

Når en tur er færdigplanlagt vil den blive annonceret og vist under klubarrangementer med nærmere beskrivelse og tilmeldingsfrist.

Se mere om følgende klubture :

Dagture

Weekendture med fast base

Weekendture med pakket kajak

Ad hoc ture