Materiel og faciliteter

Klubben råder over adskillige klubkajakker, der frit kan lånes af medlemmerne.

Kajakoversigt findes HER. Og en oversigt grupperet efter størrelse findes HER (så man kan nemt kan finde alternativer, hvis ens yndlingskajak er taget).

Vi tillader os at minde om de nu ikke længere uskrevne regler for reservation af klubbens kajakker.
Der er ikke i Roseddel noget, der forhindrer et medlem i at reservere en bestemt klubkajak for hele sæsonen. Det ville være såre praktisk – og ganske usolidarisk, så det er ikke tilladt. Man må på et givet tidspunkt kun have to åbne reservationer: Til een tur – og til eet arrangement.

Se i øvrigt dette link for regler for booking og udlån.


Klubhuset på Nivå Havn (som deles med roklubben) indeholder bad, omklædnings- og toiletfaciliteter, samt klublokale og køkken.

Klubhuset rengøres af kommunen.