Materiel og faciliteter

Glade klubmedlemmer

Klubben råder over adskillige klubkajakker, der frit kan lånes af medlemmerne.

Kajakoversigt findes HER. Og en oversigt grupperet efter størrelse findes HER (så man kan nemt kan finde alternativer, hvis ens yndlingskajak er taget).

Vi tillader os at minde om de nu ikke længere uskrevne regler for reservation af klubbens kajakker.
Der er ikke i eLog noget, der forhindrer et medlem i at reservere en bestemt klubkajak for hele sæsonen. Det ville være såre praktisk – og ganske usolidarisk, så det er ikke tilladt. Man må på et givet tidspunkt kun have to åbne reservationer: Til een tur – og til eet arrangement.

Se i øvrigt dette link for regler for booking og udlån.

Med mellemrum dukker diskussionen op om, hvorvidt det virkelig er nødvendigt at skylle klubkajakkerne med ferskvand efter brug. Svaret er, at hvis kajakken har været i saltvand, så er det nødvendigt. Salt er voldsomt korroderende, specielt for liner og metaldele, og og vi vil gerne passe på vores klubkajakker.


Klubhuset på Nivå Havn (som deles med roklubben) indeholder bad, omklædnings- og toiletfaciliteter, samt klublokale og køkken.

Klubhuset rengøres af kommunen.