Klubarrangementer

Fart i kajakkerne – klubtur til Milos , oktober 2020

Herunder kan du se nærmere om klubturene i 2022. Arrangementerne vil løbende blive opdateret med information om turene, transport, antal deltagere, tilmelding, mv.

Oversigt over samtlige klubarrangementer finder du i fanen Kalender.

Svømmehal

Vi har fået mulighed for 4 x svømmehal om søndagen her i foråret. Så kan vi øve redninger, rul og andet sjov. Der vil være instruktør på kanten, klar til at hjælpe. Vi tager derover med trailer, så alle medlemmer kan være med.
Tilmeldings frist var 1. marts.

Søndag 30.april: Løvspringstur

Turansvarlig:  Dorte Normann

2.- 5.juni: Møn rundt med pakkede kajakke

Turansvarlige: Dorte Jensen (Peter/Geatano)

Søndag 18.juni: Mølleåen

Turansvarlig: Dorte Normann

29.juni-2.juli: Sverige

med fast base, ikke pakkede kajakker
Turansvarlig: Henrik Iversen 

Søndag 9.juli: Stevnsklint

Turansvarlig: Dorte Parbst

25.- 27.aug: Danmarks Camp

Turansvarlige: Susanne v.Braucke og Dorte Normann

Søndag 24.sep: Københavns Havn

Turansvarlige: Susanne v.Braucke og Dorte Normann

Søndag 8.okt: Løvfaldstur 

Turansvarlig: Geatano

Måske der kommer ad hoc ture,- alle er velkomne til at arrangere, bare ikke de dage der er planlagt ture i forvejen.

Vi ses på vandet🙂