Om klubben

Kajakroere på sø

Bestyrelsens visioner

  • Kajakroning er en AKTIV SPORT og Nivå er en aktiv, medlemsdrevet klub!
  • Nivå Kajakklub er DIN KLUB. hvor du som medlem inddrages og har medindflydelse!
  • Bestyrelsen varetager DINE INTERESSER. Den er en del af det aktive klubliv – din hverdag i klubben!

Din bestyrelse fokuserer på at skabe de bedst mulige forhold for vores sport.

Vi fokuserer på at:

  • Afholde mange fælles klubaktiviteter og træningssessioner på vandet
  • Have en strategi for at anskaffe og vedligeholde klubkajakker og kajaktilbehør
  • Forvalte reglerne om private kajakpladser, så de stimulerer aktivitet i klubben
  • Sikre bedst mulige rammer for medlemmerne – f.eks. bedre badefaciliteter
  • Arbejde hen imod en større integration med roklubben for at styrke det samlede ro-miljø og for at få bedre faciliteter

Det er vores klare mål, at vi med udgangspunkt i disse holdninger og fokusområder vil være i stand til at skabe en aktiv klub med et miljø, der er kendetegnet ved en høj grad af fællesskabsfølelse og aktivitet til glæde for alle medlemmer.

Lad os høre dine ideer

Som nævnt skal denne udvikling ske i samarbejde og dialog med dig og de andre medlemmer. Så skriv til os på info@nivaakajak.dk

Bestyrelsen


Læs mere om:

Udvalg

Klubbens instruktører

Vedtægter og bestemmelser

Roguide

Vinterroning

Forsikringsforhold

Historier fra de syv have