Regelsæt

Regelsæt for uddannelse til instruktører betalt af klubben.

Uddannelsesudvalget anbefaler, at en ny klubbetalt instruktør skal:

  • Være Havkajakroer 2 – anbefaling fra DGI (IPP 3, BCU 3).
  • Have deltaget aktivt i intro i undervisningen til Havkajakroer 1 og teknik aftener syv dage som føl/medhjælper de forgangne 12 måneder.
  • Når klubinstruktørniveau er nået, skal instruktøren stille sig til rådighed for klubben 12 måneder, før næste niveau kan påbegyndes, osv.
  • DGI Instruktør 1 niveau opnås gennem fire kurser à ca. 20 timer og en del egentræning.
  • Når klubben betaler en instruktørs uddannelse, forventes det, at instruktøren i videst muligt omfang bruger uddannelsen til fordel for klubbens medlemmer


Følordning på introkurser og teknik indebærer, at aspiranten følger den ansvarlige instruktørs anvisninger til punkt og prikke og ikke foretager instruktion selvstændigt, på nær efter aftale med den ansvarlige instruktør.
Generelt vil det forsøges undgået, at dårlig teknik og forkert viden nedarves igennem forkert instruktion ved aspirant eller andre menige medlemmer, som i bedste intention vil hjælpe andre.


Uddannelsesudvalget rolle i forhold til bestyrelsen

Regelsæt for uddannelse til instruktører betalt af klubben