Regelsæt

Kursister i vand
Regelsæt for uddannelse til turleder og instruktører betalt af klubben

Klubben er medlem af DGI, og uddannelsen følger den nye uddannelsesstruktur.
Der er tre spor i den nye struktur: Et egenfærdighedsspor, et turlederspor og et instruktørspor:

EgenfærdighedTurledelseInstruktion

DGI Havkajak Egenfærdighed A

DGI Havkajak Turleder A

DGI Havkajak Instruktør A

DGI Havkajak Egenfærdighed B

DGI Havkajak Turleder B

DGI Havkajak Instruktør B

DGI Havkajak Egenfærdighed C

DGI Havkajak Turleder C

DGI Havkajak Instruktør C

Turleder (DGI Havkajak Turleder A)

Uddannelsesudvalget anbefaler, at en ny turleder skal:

  • Have deltaget aktivt i turudvalgets planlægning af turer samt deltaget i disse.
  • Når klubben betaler en turleder uddannelse, forventes det, at turlederen i videst muligt omfang bruger uddannelsen til fordel for klubbens medlemmer.

Instruktør (DGI Havkajak Instruktør A)

Uddannelsesudvalget anbefaler, at en ny klubbetalt instruktør skal:

  • Have DGI Havkajakroer Egenfærdighed B – anbefaling fra DGI (IPP 3, BCU 3)
  • Have deltaget aktivt i intro til undervisningen til Havkajakroer A og været føl/medhjælper på teknik aftener.
  • Når klubinstruktørniveau (DGI Havkajakroer Instruktør A) er nået, skal instruktøren stille sig til rådighed for klubben 12 måneder før næste niveau kan påbegyndes, osv.
  • DGI Havkajakroer instruktør A niveau opnås gennem deltagelse i kursus og egentræning
  • Når klubben betaler en instruktørs uddannelse, forventes det, at instruktøren i videst muligt omfang bruger uddannelsen til fordel for klubbens medlemmer.

Følordning på introkurser og teknik indebærer, at aspiranten følger den ansvarlige instruktørs anvisninger til punkt og prikke og ikke foretager instruktion selvstændigt, på nær after aftale med den ansvarlige instruktør.

Generelt vil det forsøges undgået, at dårlig teknik og forkert viden nedarves igennem forkert instruktion ved aspirant eller andre medlemmer, som i bedste intention vil hjælpe andre.