Regler for de private kajakpladser

Nivå Kajakklub tilbyder et antal kajakpladser, hvor medlemmer kan have deres egen kajak liggende.
Antallet af disse pladser bestemmes af generalforsamlingen.
Der betales et specielt gebyr for pladserne. Størrelsen af dette gebyr fastsættes af generalforsamlingen.
Pladserne fordeles efter “først til mølle-princippet”. Når alle pladser er optaget oprettes en venteliste. Desuden forefindes en ønskeliste, hvor man kan ønske en anden plads end den anviste.
Vente- og ønskelisterne administreres af et kajakpladsansvarligt medlem af bestyrelsen.
Ønsker et medlem ikke at benytte sig af sin ret til en plads, kan pladsen gives til næste på ventelisten. Og det medlem, der har afgivet sin plads, er igen først i køen.

Læs mere om forvaltningen af reglerne (google doc)

Optagelse på venteliste

1.1 Kun aktive, frigivne medlemmer kan optages på venteliste.

1.2 Optagelse sker ved skriftlig anmodning til bestyrelsen: skriv til info@nivaakajak.dk

1.3 Tidspunktet for anmodning om optagelse på ventelisten bestemmer ens placering på listen.

1.4 Ventelisten offentliggøres på klubbens hjemmeside. (google doc)

Betingelser for egen bådplads

2.1 Følgende aktivitetskrav er gældende for egen bådplads: Man skal som minimum ro 250 km per kalenderår; mindst 100 km skal være roet med udgangspunkt fra Nivå Havn.

2.2 Indehavere af private kajakpladser er tildelt en plads og ikke en speciel placering. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ens placering ud fra hensyn til klubbens tarv, og kan herunder bl.a. tage hensyn til roerens aktivitetsniveau. Se dog også ovenfor ang. “ønskeliste”.

2.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene f.eks. i forbindelse med længerevarende sygdom.

Rostatistik

3.1 Bestyrelsen sikrer, at rostatistikken udarbejdes. Rostatistikken føres på km. Tid på vandet, der anvendes til øvelser, færdighedsudvikling og lignende, kan omregnes til kilometer, hvor 3 timer på vandet modsvarer 8 km.

Ovenstående regler er fastsat af bestyrelsen i 2016, efter uddelegering fra generalforsamling 2015.


Tilbage til “Vedtægter og bestemmelser