Vedtægter og bestemmelser

Vedtægt (Google doc, opdateret 21. april 2021)

Brug af klubbens faciliteter og materialer

Regler for de private kajakpladser

Sikkerhedsregler (Google doc)

Målsætning og strategi for bestyrelsen af Nivå Kajakklub (opdateret 1. december 2019)

Bestyrelsens årshjul (pdf)

Nivå Kajakklubs privatlivspolitik (Google doc)

Kørselsgodtgørelse udbetales kun efter forudgående aftale med bestyrelsen.
Det er primært tænkt som kompensation til medlemmer, der kører ekstraordinært mange kilometer, hvor formålet udelukkende er klubrelateret, fx. aflevering og afhentning af kajakker til og fra reparation.