Udvalg

Skærgården ved Fjälbacka , juni 2018

Udvalg for uddannelse

Tovholder: Helle Drabøl
Medlemmer: Paulette Topsøe-Jensen, Lene Grøndahl Frie, Henrik Iversen samt Philip Binning

 • Uddannelse af instruktører
 • Langsigtet uddannelsesplan
 • Arrangerer førstehjælpskurser

Udvalg for sociale aktiviteter

Tovholder: Dorthe Jensen
Medlemmer: Ulla Rohlin, Lars Ulrik Larsen, Helle Drabøl, Kristine Mengel Jørgensen, Lene Sommer, Lis Mikkelsen samt Anja Høj-Wester

 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til klubaftener
 • Arrangerer fællesspisning i forbindelse med aktiviteter
 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til fester
 • Koordinerer aktiviteter med andre klubber
 • Fastsætter rovagter

Kommunikationsudvalget

Tovholder: Flemming Frank
Medlemmer: Lars Ulrik Larsen, Gaetano Francati, Lene Grøndahl Frie samt Sune Cordua Nielsen

 • Nivaakajak.dk bruges til markedsføring af klubben og informerer om klubbens aktiviteter
 • Vedligeholder og offentliggør kalender, invitationer, rostatistik, billedgalleri og tekster
 • Udarbejder materiale til offentliggørelse på hjemmesiden
 • Administrerer facebook-gruppen

Materiel & Husudvalg

Tovholder: Anne-Marie Aaen
Medlemmer: Palle Mathiasen, Lilian Ruby, Kurt Vagner Jensen, Tommy Hommel Hansen, John M. samt Philip Binning
Konsulenter: Dorthe Pedersen, Dorte Parbst, Sune Cordua Nielsen, Inge Stokholm, Søren Larsen, Judith Forbert Petersen samt Britt David Holm

 • Udarbejder plan for udskiftning af kajakker, således at kajakparken kan imødekomme klubbens behov
 • Indstiller til bestyrelsen, hvad der skal indkøbes og kasseres
 • Koordinerer arbejdet med at reparere kajakker og udstyr
 • Koordinerer arbejdet med at etablere en kajakhåndteringsplads
 • Beslutter klubkajakkernes placering i containerne
 • Samarbejde med roklubben vedrørende vedligholdelse/ændringer af vores klubhus.

Turudvalg

Tovholder: Lars Ulrik Larsen
Medlemmer: Gaetano Francati, Tommy Hommel Hansen, Susanne vom Braucke, Dorthe Jensen, Peter Aagaard Brixen, Dorte Parbst samt Britt David Holm

 • Planlægger og fastsætter datoer for klubture af forskellig varighed og med forskelligt roniveau
 • Koordinerer ture med andre klubber

Øvrige tovholdere:

Rovagts-tovholder: Gaetano Francati

 • Monitorering af rovagtsordningen.

Vild-med-vand-tovholder: Helle Drabøl

 • Koordinering af klubbens deltagelse i Vild-med-vand arrangementer.

Nyt-rovand-tovholder: Dorte Parbst (?)

 • Koordinering af klubbens deltagelse i lokalt Nyt-rovand arrangement.

Læs mere om:

Udvalg

Klubbens instruktører

Vedtægter og bestemmelser

Rovagt

Vinterroning

Forsikringsforhold

Historier fra de syv have