Udvalg

Skærgården ved Fjälbacka , juni 2018

Udvalg for uddannelse

Tovholder: Helle Drabøl
Medlemmer: Lene Grøndahl Frie, Henrik Iversen samt Philip Binning

 • Uddannelse af instruktører
 • Langsigtet uddannelsesplan
 • Arrangerer førstehjælpskurser

Udvalg for sociale aktiviteter

Tovholder: Anja Høj-Wester
Medlemmer: Lars Ulrik Larsen, Helle Drabøl, Lene Sommer samt konsulenter

 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til klubaftener
 • Arrangerer fællesspisning i forbindelse med aktiviteter
 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til fester
 • Koordinerer aktiviteter med andre klubber
 • Fastsætter rovagter

Kommunikationsudvalget

Tovholder: Flemming Frank
Medlemmer: Lars Ulrik Larsen, Gaetano Francati, Lene Grøndahl Frie samt Sune Cordua Nielsen

 • Nivaakajak.dk bruges til markedsføring af klubben og informerer om klubbens aktiviteter
 • Vedligeholder og offentliggør kalender, invitationer, rostatistik, billedgalleri og tekster
 • Udarbejder materiale til offentliggørelse på hjemmesiden
 • Administrerer facebook-gruppen

Materiel & Husudvalg

Tovholder: Anne-Marie Aaen
Medlemmer: Tommy Hommel Hansen, Ulrik Dueholm samt konsulenter

 • Udarbejder plan for udskiftning af kajakker, således at kajakparken kan imødekomme klubbens behov
 • Indstiller til bestyrelsen, hvad der skal indkøbes og kasseres
 • Koordinerer arbejdet med at reparere kajakker og udstyr
 • Koordinerer arbejdet med at etablere en kajakhåndteringsplads
 • Beslutter klubkajakkernes placering i containerne
 • Samarbejde med roklubben vedrørende vedligholdelse/ændringer af vores klubhus.

Turudvalg

Tovholder: Vælges på første udvalgsmøde
Medlemmer: Gaetano Francati, Susanne vom Braucke, Dorthe Jensen, Peter Aagaard Brixen, Dorte Parbst, Henrik Iversen samt Dorte Normann

 • Planlægger og fastsætter datoer for klubture af forskellig varighed og med forskelligt roniveau
 • Koordinerer ture med andre klubber

Øvrige tovholdere:

Roguide-tovholder: Gaetano Francati

 • Monitorering af roguideordningen.

Vild-med-vand-tovholder: Ikke valgt

 • Koordinering af klubbens deltagelse i Vild-med-vand arrangementer.

Nyt-rovand-tovholder: Ikke valgt

 • Koordinering af klubbens deltagelse i lokalt Nyt-rovand arrangement.

Læs mere om:

Udvalg

Klubbens instruktører

Vedtægter og bestemmelser

Roguide

Vinterroning

Forsikringsforhold

Historier fra de syv have