Udvalg

Fugle blandt roere

Udvalg for uddannelse

Tovholder: Helle Drabøl
Medlemmer: Lene Grøndahl Frie, Henrik Iversen samt Philip Binning

 • Uddannelse af instruktører
 • Langsigtet uddannelsesplan
 • Arrangerer førstehjælpskurser

Udvalg for sociale aktiviteter

Tovholder: Anja Høj-Wester
Medlemmer: Lars Ulrik Larsen, Lene Sommer, Claus Alvdahl, Margit Andreasen samt Dorte Pedersen

 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til klubaftener
 • Arrangerer fællesspisning i forbindelse med aktiviteter
 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til fester
 • Koordinerer aktiviteter med andre klubber

Kommunikationsudvalget

Tovholder: Flemming Frank
Medlemmer: Lars Ulrik Larsen, Gaetano Francati, Lene Grøndahl Frie samt Thomas Hartmann

 • Nivaakajak.dk bruges til markedsføring af klubben og informerer om klubbens aktiviteter
 • Vedligeholder og offentliggør kalender, invitationer, rostatistik, billedgalleri og tekster
 • Udarbejder materiale til offentliggørelse på hjemmesiden
 • Administrerer facebook-gruppen

Materiel & Husudvalg

Tovholder: Anne-Marie Aaen
Samt konsulenter

 • Løbende vedligehold af klubhus samt udendørs områder omkring klubhus og containere
 • Løbende vedligehold af materiel, kajakker og kajakcontainere
 • Indstiller til bestyrelsen, hvad der skal indkøbes og kasseres
 • Koordinerer arbejdet med at reparere kajakker og udstyr
 • Koordinerer arbejdet med at vedligeholde kajakhåndteringspladsen
 • Samarbejder med roklubben vedrørende vedligholdelse/ændringer af vores klubhus.

Turudvalg

Tovholder: Dorte Parbst
Medlemmer: Gaetano Francati, Susanne vom Braucke, Dorthe Jensen, Henrik Iversen, Dorte Normann, Henrik Ortmann samt Kim Nielsen
Konsulent: Britt David Holm

 • Planlægger og fastsætter datoer for klubture af forskellig varighed og med forskelligt roniveau
 • Koordinerer ture med andre klubber

Øvrige tovholdere:

Roguide-tovholder: Gaetano Francati

 • Monitorering af roguideordningen.

Danmark padler-tovholder: Helle Drabøl

 • Koordinering af klubbens deltagelse i Danmark padler-arrangementer.

Nyt-rovand-tovholder: Ikke valgt

 • Koordinering af klubbens deltagelse i lokalt Nyt-rovand arrangement.