Forsikringsforhold

Kajak på tværs af anden kajak

Klubben har tre forsikringer:

  • Kasko på klubbens kajakker
  • Kasko på kubbens trailer
  • Klubbens forsikring gennem DGI: Idrættens forsikringer

De tegnede forsikringer dækker primært klubben som klub og som arbejdsgiver for frivillige hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og instruktører, i forbindelse med klubrelaterede aktiviteter.

Klubben har ikke forsikringer, der dækker medlemmerne; dog undtagen psykologisk krisehjælp i visse tilfælde og under rejser til udlandet ved visse hændelser (se nedenfor).

Klubbens medlemmer skal selv sørge for at tegne en ansvarsforsikring, eventuel ulykkesforsikring, samt forsikring af egen (privat) kajak.
Egen kajak vil fx kunne være dækket af egen indboforsikring som “småbåde o.lign.”; men bemærk, at det er forskelligt fra selskab til selskab, hvad der defineres som småbåde.

DGI: Idrættens forsikringer

(For de til enhver tid gældende dækningsforhold henvises til DGI’s hjemmeside!).

Idrættens Forsikringer indeholder arbejdsskade, ansvarsforsikring, rejseforsikring og psykologisk førstehjælpsforsikring.
Idrættens Forsikringer dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen.
Medlemmer/udøvere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de vil være dækket.
Dog gælder psykologisk krisehjælp også for medlemmer m.fl. i forbindelse med klubarrangementer.

Arbejdsskadeforsikring

Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF.
Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade.
Uddybende om arbejdsskadeforsikringen

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker erstatningsansvar, som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning af arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.
Uddybende om ansvarsforsikringen

Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister, der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.
Uddybende om retshjælp

Rejseforsikring

Forsikringen dækker under rejse til arrangementer overalt i verden uden for Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.
Alle, der rejser i idrættens interesse, er omfattet af forsikringen – det vil sige idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet.
Uddybende om rejseforsikring

Psykologisk krisehjælp

Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i verden. I sådanne tilfælde kan man døgnet rundt kontakte Tryg Alarm på telefon 70260670.
Uddybende om psykologisk krisehjælp

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke forsikringer har klubben pligt til at tegne? Foreninger har pligt til at forsikre deres trænere og ledere og andre, der udfører et arbejde for foreningen. Dette gøres nemmest ved at bliver medlem af DGI, så bliver I dækket af Idrættens Forsikringer. Yderligere information
Er klubbens medlemmer dækket af idrættens forsikringer? Medlemmer og udøvere er ikke dækket af Idrættens Forsikringer. Kun i det tilfælde at de udfører et frivilligt eller lønnet arbejde for foreningen er de dækket.
Hvis en træner eller instruktør tilrettelægger en aktivitet uforsvarligt, så et medlem kommer til skade, og foreningen dermed er erstatningsansvarlig, så dækker Idrættens Forsikringer. Men hvis medlemmet derimod er ude for et hændeligt uheld under træningen, og den enkelte forening dermed ikke kan gøres ansvarlig, så er det medlemmets egen ulykkesforsikring, der skal dække. Det er derfor en god ide for de fleste medlemmers vedkommende at tegne en privat ulykkesforsikring.


Læs mere om:

Udvalg

Klubbens instruktører

Vedtægter og bestemmelser

Roguide

Vinterroning

Forsikringsforhold

Historier fra de syv have