Udvalgets rolle


Uddannelsesudvalget rolle i forhold til bestyrelsen


- I samråd med bestyrelsen definerer uddannelsespolitikken i klubben
- Vurdering af antal instruktører og niveau
- Indstiller instruktør aspiranter til godkendelse af bestyrelsen
- Udstikker rammer for undervisnings-aktiviteter
- Kommer med indstillinger til bestyrelsen
- Planlægger årets undervisnings-aktiviteter
- Sikrer effektuering via dialog med underviserne
- Holder instruktørerne opdaterede med 1. hjælp og teknik-træning.