Regelsæt


Regelsæt for uddannelse til instruktører betalt af klubben


Uddannelses-udvalget anbefaler, at en ny klubbetalt instruktør skal:

  • Være Havkajakroer 2 - anbefaling fra DGI (IPP 3, BCU 3)
  • Have deltaget aktivt i intro i undervisningen til Havkajakroer 1 og teknik aftener 7 dage som føl/medhjælper de forgangne 12 mdr.
  • Når klubinstruktør niveau er nået, skal instruktøren stille sig til rådighed for klubben 12 mdr før næste niveau kan påbegyndes osv.
  • DGI Instruktør 1 niveau opnås gennem 4 kurser a ca 20 t og en del egentræning.
  • Når klubben betaler en instruktørs uddannelse, forventes det, at instruktøren i videst muligt omfang bruger uddannelsen til fordel for klubbens medlemmer


Følordning på introkurser og teknik:
Indebærer, at aspiranten følger den ansvarlige instruktørs anvisninger til punkt og prikke og ikke foretager instruktion selvstændigt, på nær efter aftale med den ansvarlige instruktør.
Generelt vil det forsøges undgået, at dårlig teknik og forkert viden nedarves igennem forkert instruktion ved aspirant eller andre menige medlemmer, som i bedste intention vil hjælpe andre.