Udvalg

Udvalg for uddannelse

Tovholder: Carsten Enevold
Medlemmer: Paulette Topsøe-Jensen, Lene Grøndahl Frie samt Kira Puk Frandsen

 • Uddannelse af instruktører
 • Langsigtet uddannelsesplan
 • Arrangerer førstehjælpskurser

 

Udvalg for sociale aktiviteter

Tovholder: Helle Drabøl
Medlemmer: Ulla Rohlin, Lars Ulrik Larsen, Dorthe Jensen, Lene Sommer samt Kristine Mengel Jørgensen

 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til klubaftener
 • Arrangerer fællesspisning i forbindelse med aktiviteter
 • Planlægger, fastsætter datoer og indkalder til fester
 • Koordinerer aktiviteter med andre klubber
 • Fastsætter rovagter

 

Kommunikationsudvalget

Tovholder: Flemming Frank
Medlemmer: Lars Ulrik Larsen, Gaetano Francati samt Lene Grøndahl Frie

 • Nivaakajak.dk bruges til markedsføring af klubben og informerer om klubbens aktiviteter
 • Vedligeholder og offentliggør kalender, invitationer, rostatistik, billedgalleri og tekster
 • Udarbejder materiale til offentliggørelse på hjemmesiden
 • Administrerer facebook-gruppen

 

Materieludvalg

Tovholder: Palle Mathiasen
Medlemmer:John Mouvielle, Lars Christiansen, Michael Otto, Henrik Liebe, René Madsen, Anne Marie Aaen, Kurt Vagner Jensen samt Tommy Hommel Hansen

 • Udarbejder plan for udskiftning af kajakker, således at kajakparken kan imødekomme klubbens behov
 • Indstiller til bestyrelsen, hvad der skal indkøbes og kasseres
 • Koordinerer arbejdet med at reparere kajakker og udstyr
 • Koordinerer arbejdet med at etablere en kajakhåndteringsplads
 • Beslutter kajakkernes placering i containerne

 

Turudvalg

Tovholder: Lars Ulrik Larsen
Medlemmer: Hans Christensen, Gaetano Fracati, Karsten Brandt samt Ulla Rohlin

 • Planlægger og fastsætter datoer for klubture af forskellig varighed og med forskelligt roniveau
 • Koordinerer ture med andre klubber


Husudvalg

Tovholder: Palle Mathiasen
Medlemmer: Lars Christensen

 • Samarbejde med roklubben vedrørende vedligholdelse/ændringer af vores klubhus.

 

Velkomstudvalg

Tovholder: Anne-Marie Aaen
Medlemmer: Dorthe Pedersen, Jesper Lind samt Dorte Normand (Suppleant!)

 • Hygge og nusse om nye medlemmer.


Øvrige tovholdere:

Rovagts-tovholder: Gaetano Francati

 • Monitorering af rovagtsordningen.

Vild-med-vand-tovholder: Helle Drabøl

 • Koordinering af klubbens deltagelse i Vild-med-vand arrangementer.

Nyt-rovand-tovholder: Dorte Parbst

 • Koordinering af klubbens deltagelse i lokalt Nyt-rovand arrangement.