Medlemsundersøgelsen 2012

42 medlemmer har bidraget til årets medlemsundersøgelse.

 

Undersøgelsen viser, at det typiske medlem i Nivå Kajakklub er:

 • mellem 40 -50 år, indmeldt efter 2007 og indstillet på at yde en arbejdsindsats.
 • har op til 5 års roerfaring og foretrækker havkajak
 • ror i klubbens kajakker og har ikke lavet redningsøvelser, men svømmet det seneste år.
 • synes der mangler flere private kajakpladser.
 • orholdsvis tilfreds med klubbens materiale og faciliteter, men mest utilfreds med bad og omklædning.
 • forholdsvis tilfreds med klubbens aktiviteter. Kunne dog ønske sig mere tekniktræning og genopfriskningskurser.
 • tilfreds med at være i Nivå og vil gerne have et højere aktivitetsniveau i klubben
 • synes samarbejdet med roklubben skal holdes på samme niveau som tidligere.
 • er primært medlem for at ro sammen med andre, men også for at blive en bedre kajakroer.
 • synes kontingent mm er passende - dog er prisen for opbevaring af private kajakpladser for lav.
 • synes der er plads til op til 100 medlemmer i foreningen.

 

Se resultaterne af undersøgelsen her