Navigation del 2

Navigation for begyndere - planlæg en tur del II
Lørdag den 23/2-2019  kl. 10.00-15.00

For at planlægge sikre gode dagsture er det nødvendigt at have kendskab til navigation. Har du ingen erfaring med navigation, er deltagelse i Navigation del I nødvendigt. I denne workshop arbejder vi med sikre steder at sætte i, holde pauser og lande. Overnatningsmuligheder, dagstures længde, vejres indflydelse på vores tur og meget mere.
Medbrig alt inkl. søkort fra Navigation I, samt Kort 1.
Der udleveres ikke nye søkort på denne workshop.

Tilmelding her